islam

Welcome
To
Vaasa Mosque

 

 

Islam Suomessa

Islam on yksi Suomen vähemmistöuskonnoista. Muslimeja on asunut Suomessa pysyvästi 1800-luvulta lähtien. Ensimmäiset muslimit olivat tataareja, jotka muuttivat pääasiassa vuosien 1870 ja 1920 välillä. 1990-luvulta lähtien muslimien maahanmuutto on lisääntynyt ja monipuolistunut. Suomessa toimii muutamia kymmeniä islamilaisia yhdyskuntia, mutta niihin on liittynyt vain vähemmistö muslimeista. Nykyisin muslimeita asuu maassa arviolta 50 000 – 60 000 henkilöä.

Mitä Islam tarkoittaa?

Islam on arabiankielinen sana, joka tarkoittaa alistumista ja tottelevaisuutta, eli täydellistä antautumista Jumalan johdatuksen varaan. Jotkut käyttävät sanaa "muhamettilaisuus" sanan Islam sijasta, mutta se väärä nimitys Islamille ja loukkaa syvästi sen henkeä. Islamin sanoma ja johdatus on sama, jonka Jumala on paljastanut kaikille profeetoilleen.

Islamin viisi pilaria

Kaikki teot, jotka tehdään tietoisena siitä, että ne ovat Jumalan tahdon mukaisia ja siinä tarkoituksessa, ovat Islamissa Jumalan palvontaa. Viidestä pilarista muodostuu perusta, jolle hengellinen elämä rakentuu.

1.Shahada (uskontunnustus): "Todistan, ettei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja todistan, että Muhammed on Jumalan sanansaattaja. "

2.Salat (rukoukset): Ne suoritetaan viidesti päivässä. Rukoukset vahvistavat ja edistävät uskoa Jumalaan ja inspiroivat ihmistä pyrkimään kohti korkeampaa moraalia ja täyttämään velvollisuutensa muslimina sillä tavoin, kuin Jumalan antamat ilmestykset Koraanissa ja profeetta Muhammedin (SAAS) esimerkki kehottavat. Rukoukset puhdistavat sydäntä ja auttavat kontrolloimaan haluja ja kiusauksia toimia väärin tai tehdä pahaa.

3.Zakat (almut) on vuosittainen "vero" kunkin omaisuudesta, joka annetaan hyväntekeväisyytenä tarvitseville.

4.Saum (paasto): Paasto kuuluu Ramadan-kuukauteen, joka on islamilaisen kuukalenterin yhdeksäs kuukausi. Tänä kuukautena muslimit pidättäytyvät ruuasta, juomasta ja seksuaalisesta kanssakäymisestä aamunsarastuksesta pimeyden laskeutumiseen asti. Ramadan on todellinen "pyhä kuukausi", joka poikkeaa muista vuoden kuukausista. Päivisin on rauhallista ja kaduilla vähän väkeä. Monin paikoin muslimimaissa ravintolat ovat kiinni. Mutta yöt ovat sitäkin vilkkaampia. Moskeijat täyttyvät ihmisistä, jotka suorittavat "tarawihia", erityisiä Ramadanin aikana tehtäviä rukouksia. Viimeisten kymmenen päivän aikana moskeijoihin kerääntyy vielä enemmän ihmisiä. Yhdeksi näistä öistä sattuu Laylat al qadr, "voiman yö", jolloin palvonnan arvo on erityisen suuri. Juuri tuona yönä Koraani ilmestyi profeetalle Jumalalta enkeli Gabrielin välityksellä.

5.Hajj (Pyhiinvaellus): Muslimit tekevät joitakin päiviä kestävän pyhiinvaelluksen Mekkaan suorittaakseen ne pyhiinvaellusriitit, jotka määrätään Koraanissa ja joista kertoo profeetta Muhammedin (SAAS) perimätieto. Tämä tapahtuu islamilaisen vuoden 12. ja viimeisenä kuukautena. Pyhiinvaellus kerran elämässä on jokaisen muslimin velvollisuus, joka siihen kykenee. Mekassa on pyhä Kaaba, muslimimaailman keskus.*------------------------------------------------English------------------------------------------------------*Islam In Finland

Islam is a minority religion in Finland. The first Muslims were Tatars who immigrated mainly between 1870 and 1920. After that there were decades with generally a small number of immigration in Finland. Since the late 20th century the number of Muslims in Finland has increased rapidly due to immigration. Nowadays, there are dozens of Islamic communities in Finland, but only a minority of Muslims have joined them. There are about 50,000-60,000 Muslims in Finland. There is also an indigenous Finnish Muslim community.

Islam

Islam is a monotheistic and Abrahamic religion articulated by the Qur'an, an Islamic holy bookconsidered by its adherents to be the verbatim word of God (Allah), and for the vast majority of adherents, also by the teachings, normative example and way of life (orsunnah); it also is composed of prophetic traditions (or hadith) of Muhammad (c. 570-8 June 632 CE), considered by most of them to be the last prophet of God. An adherent of Islam is called a Muslim (sometimes spelled Moslem).Muslims believe that God is one and incomparable and that the purpose of existence is to worship God. Muslims also believe that Islam is the complete and universal version of a primordial faith that was revealed many times before through prophets including Adam, Noah, Abraham, Moses, and Jesus. They maintain that the previous messages and revelations have been partially misinterpreted or altered over time, but consider the Arabic Qur'an to be both the unaltered and the final revelation of God. Religious concepts and practices include the five pillars of Islam, which are basic concepts and obligatory acts of worship, and following Islamic law, which touches on virtually every aspect of life and society, providing guidance on multifarious topics from banking and welfare, to family life and the environment.

Five Pillars of Islam

The Five Pillars of Islam (arkan al-Islam also arkan al-din "pillars of the religion") are five basic acts in Islam, considered mandatory by believers and are the foundation of Muslim life. They are summarized in the famous hadith of Gabriel. They make up Muslim life, prayer, concern for the needy, self purification and the pilgrimage. They are:

1.Shahadah: Declaring there is no god except God, and Muhammad is God's Messenger

2.Salat: Ritual prayer five times a day

3.Zakat: Giving 2.5% of one's savings to the poor and needy

4.Sawm: Fasting and self-control during the holy month of Ramadan

5.Hajj: Pilgrimage to Mecca at least once in a lifetime if one is able


 

 

 

copyright © 2017.    vaasa.moskeija@gmail.com